Przedstawiciele Sejneńskiej Policji na obozie Campercamp w Gibach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Przedstawiciele Sejneńskiej Policji na obozie Campercamp w Gibach

Data publikacji 31.07.2018

W ramach programu pod nazwą „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa” przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sejnach wspólnie z innymi służbami odwiedzają miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W miniony poniedziałek przeprowadzili grę terenową z dziećmi wypoczywającymi na obozie w Ośrodku Wypoczynkowym Campercamp w Gibach położonym nad jeziorem „Pomorze”.

Przedstawiciele sejneńskiej Policji, w ramach programu „Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa”, stale odwiedzają miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W miniony poniedziałek podczas spotkania z dziećmi wypoczywającymi na obozie Campercamp w Gibach omówili niebezpieczeństwa na jakie są narażone w okresie wakacyjnym. Mundurowi przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania w trakcie wypoczynku nad wodą, w lesie jak również podczas pobytu w gospodarstwie rolnym. Prelegenci promowali także zasady bezpieczeństwa na drodze, w tym prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sejnach, mundurowi przeprowadzili grę terenową nad jeziorem Pomorze. Gra polegała na przebiegnięciu przez dzieci odcinka jednego kilometra w terenie leśnym i nad brzegiem jeziora, gdzie zostały rozstawione punkty z zadaniami do wykonania. Każde rozwiązane zadanie oceniane było przez poszczególne służby. Punkt pierwszy terenowej gry, został zorganizowany przez strażaków. Dotyczył zasad udzielania pierwszej pomocy osobie tonącej. Drugi punkt zorganizowany przez pracowników SANEPIDU zawierał test wiedzy o zagrożeniach związanych z ukąszeniem kleszczy. Kolejne zadanie skierowane do najmłodszych, dotyczyło zasad zgłaszania interwencji w przypadku zdarzenia zagrażającego życiu. Ostatnie zadanie zostało zorganizowane przez opiekunów obozu, którzy sprawdzali u uczestników orientację w przestrzeni. Dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów za wykonanie poszczególnych zadań, otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Dzięki udziałowi w terenowej grze, najmłodsi mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat unikania zagrożeń wynikających z wypoczynku na terenach przywodnych, leśnych w tym reagowania na wszelkie zagrożenia.