Aktualności

"Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą" i "Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa"

Data publikacji 21.07.2018

Sejneńscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej przeprowadzili działania informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą”. Mundurowi udzielali porad i apelowali o rozsądek podczas kąpieli wodnych.

W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą” i programu edukacyjno-alternatywnego pod nazwą "Wakacyjne Pogotowie Bezpieczeństwa" sejneńscy policjanci przy współudziale funkcjonariuszy Straży Pożarnej przeprowadzili działania informacyjno – edukacyjne skierowane do osób przebywających nad jeziorem Pomorze. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i porządku na wodach oraz terenach przywodnych. Rozmawiano o szeroko pojętym bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej o czym należy pamiętać korzystając ze sprzętu pływającego. Najmłodsi uczestnicy spotkania wzięli udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Bezpieczne Wakacje nad wodą”. Autorzy najlepszych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Strażacy przy wykorzystaniu łodzi i sprzętu ratowniczego pokazali w jaki sposób nieść pomoc osobie topiącej się. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rzuty do celu rzutką ratowniczą.

Dorosłe osoby zachęcano do wstąpienia w szeregi Policji, wręczając ulotki informujące o naborze.