Konkurs "Handel ludźmi moimi oczami" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Konkurs "Handel ludźmi moimi oczami"

Data publikacji 30.03.2012

"Handel ludźmi moimi oczami" - to hasło przewodnie konkursu organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2011 - 2012. Adresatami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Osoby, które zechcą wziąć udział w konkursie powinny przygotować utwór literacki poświęcony handlowi ludźmi. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenia oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.mswia.gov.pl/thb .            

Termin składania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2012r. Na uczestników czekają ciekawe nagrody.