Szkolenie w ramach programu profilaktycznego "poMOC, a nie przeMOC" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Szkolenie w ramach programu profilaktycznego "poMOC, a nie przeMOC"

Data publikacji 21.09.2018

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sejnach realizują program profilaktyczny pod nazwą „poMOC, a nie przeMOC!”. Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami.

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizując założenia programu „poMOC, a nie przeMOC” zorganizowała spotkanie dla członków Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, pedagogów oraz przedstawicieli innych instytucji współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym założeniem organizatorów spotkania było podniesienie wiedzy oraz zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia rozmawiano na temat psychologicznych oraz prawnych aspektów zjawiska przemocy w rodzinie. Funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przedstawiła założenia realizowanego programu oraz omówiła regulacje prawne w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”.