Sejneńscy policjanci wyeliminowani zagrożenie pojawiające się na KMZB - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sejneńscy policjanci wyeliminowani zagrożenie pojawiające się na KMZB

Data publikacji 05.07.2018

Dzięki zgłoszeniom na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa sejneńscy policjanci wyeliminowali zagrożenie związane z grupowaniem się małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie pustostanu w miejscowości Marynowo.

Jedną z najistotniejszych korzyści wynikającej z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest możliwość reagowania na zdarzenia i problemy zgłaszane przez mieszkańców, które według nich negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Policjanci reagują na każde zgłoszenie, które wnikliwie weryfikują. Jednym z takich zgłoszeń było zagrożenie związane z grupowaniem osób małoletnich w rejonie pustostanu w miejscowości Marynowo, gdzie dochodziło do niszczenia mienia, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania. Ze zgłoszeń na mapie, bardzo często korzystają dzielnicowi, tworząc plany działań priorytetowych zmierzających do wyeliminowania istniejących nieprawidłowości w swoim rejonie. I właśnie rejon pustostanu w Marynowie objęty został działaniami podejmowanymi przez sejneńskich policjantów. Większa ilość i częstotliwość sprawdzeń oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi doprowadziły do przywrócenia obowiązującego porządku prawnego i wyeliminowania powyższego zjawiska.