„Bezpieczne ferie” w Sejnach - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Bezpieczne ferie” w Sejnach

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach w ramach działań „Bezpieczne Ferie” prowadzi spotkania z dziećmi. Celem zajęć jest uświadomienie zagrożeń, jakie niosą ze sobą nieodpowiedzialne zabawy w trakcie zimowego wypoczynku.

W ramach działań „ Bezpieczne Ferie” przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i SANEPID-u spotkali się z dziećmi z klubu sportowego przebywającymi w Sejnach. Pracownik Policji omówił zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw na śniegu, zwracając szczególną uwagę na niebezpieczne zabawy w rejonie zamarzniętych akwenów wodnych. Funkcjonariusze Straży Granicznej opowiedzieli o specyfice swojej pracy, omówili zasady poruszania się w terenie przygranicznym i zaprezentowali sprzęt przez nich używany. Natomiast strażak mówił o zagrożeniach związanych z zaczadzeniem, a pracownik SANEPID-u o nasilonych w okresie zimowym zachorowaniach na grypę.